Facts 2024 – 2: Een nieuwe lente, een frisse start

Het is weer ‘that time of the year’: het seizoen van de belastingaangifte. Voor uitgebreidere tips, advies en hulp helpt jouw NOAB-adviseur je graag verder.

In totaal ontvingen de afgelopen weken ca. 9,2 miljoen belastingplichtigen – 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers – een uitnodiging van de Belastingdienst om vóór 1 mei aangifte te doen. Wie dat niet redt, en dat geldt voor de mees- te ondernemers die eerst hun jaarwerk (laten) samenstellen, kan uitstel vragen. Je kunt dit als belastingplichtige zelf doen of overlaten aan je belastingadviseur. Het uitstel is in beginsel maxi- maal zes maanden, de aangifte moet dan uiterlijk 1 september binnen zijn. Voor belastingadviseurs die onder de zogeheten beconregeling vallen, is deze termijn langer. Wat wel belangrijk is om te weten, is dat de belastingrente is verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) naar 10% en voor de inkomstenbelasting (IB) naar 7,5%.

Menu