Facts 2024 – 1: Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen. Ook voor ondernemers.

Terwijl het aantreden van een nieuw kabinet nog op zich laat wachten, lees je in deze editie alvast wijzigingen die wel bekend zijn.
Thuiswerken is geen wettelijk recht. Wel kan een werknemer, als de onderneming ten minste tien medewerkers telt, op grond van de Wet flexibel werken een schriftelijk thuiswerkverzoek indienen. Als werkgever ben je verplicht op het verzoek te reageren en bij afwijzing een verklaring te geven. Bij akkoord op het verzoek leg je de thuiswerkafspraken vast in een thuiswerkovereenkomst. Hierin staat onder meer vermeld op welke dagen en hoeveel uur de werknemer thuiswerkt, op welke manier communicatie met collega’s plaatsvindt en hoe de werkplek is ingericht.
Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) verruimd van 1,7% naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000. Het bedrag van de vrije ruimte is bij precies deze loonsom dus € 7.680. Als je acht werknemers in dienst hebt die samen dit bedrag verdienen, kun je dus een extra onbelaste vergoeding van € 960 per werknemer uitkeren.
Menu