Nieuwsbrief

Een aantal keer per jaar publiceren wij de nieuwsbrief ‘Aan de Orde’ (tegenwoordig ‘Facts’) van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). In deze nieuwsbrief leest u ontwikkelingen, belangrijke veranderingen en extra informatie omtrent administraties en belastingen.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan via de email ontvangen zodra deze uit is? Schrijf u dan in op deze pagina.

Facts 2024 – 2: Een nieuwe lente, een frisse start

Het is weer ‘that time of the year’: het seizoen van de belastingaangifte. Voor uitgebreidere tips, advies en hulp helpt jouw NOAB-adviseur je graag verder.

In totaal ontvingen de afgelopen weken ca. 9,2 miljoen belastingplichtigen – 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers – een uitnodiging van de Belastingdienst om vóór 1 mei aangifte te doen.

Lees verder

Facts 2024 – 1: Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen. Ook voor ondernemers.

Terwijl het aantreden van een nieuw kabinet nog op zich laat wachten, lees je in deze editie alvast wijzigingen die wel bekend zijn.

Thuiswerken is geen wettelijk recht. Wel kan een werknemer, als de onderneming ten minste tien medewerkers telt, op grond van de Wet flexibel werken een schriftelijk thuiswerkverzoek indienen. Als werkgever ben je verplicht op het verzoek te reageren en bij afwijzing een verklaring te geven.

Lees verder

Facts 2023 – 4: Nieuwe tijden op het Binnenhof

Na de kabinetsval en met de verkiezingen op 22 november a.s. in het vizier, komen de campagnes deze weken op gang. Meer dan ooit draait het om politieke keuzes voor een toekomstbestendig Nederland. Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open en treft het demissionaire kabinet beleidsmaatregelen. In deze FACTS weer een greep uit fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt.

De Belastingdienst is langer coulant bij schuldakkoorden met ondernemingen over het saneren van schulden. De Belastingdienst stemt gewoonlijk alleen in met zo’n akkoord als zij minstens het dubbele ontvangt van wat andere schuldeisers krijgen. Nu gaat de fiscus akkoord met hetzelfde percentage als andere schuldeisers. Het idee achter de coulanceregeling is dat het voor andere schuldeisers aantrekkelijker is mee te werken aan een akkoord omdat de Belastingdienst genoegen neemt met minder. Dit beleid geldt al sinds 1 augustus 2022 en zou op 1 oktober dit jaar aflopen. Dat is nu verlengd tot 1 april 2024.

Lees verder

Facts 2023 – 3: De voorjaarsnota: de tussenbalans

Minister Kaag van Financiën had bij de presentatie van de Voorjaarsnota op 28 april jl. één duidelijke boodschap: de tijd van ongedekte uitgaven is voorbij, hoogste tijd om terug te keren naar de begrotingsdiscipline van weleer. De inflatie, oplopende rentelasten, de extra compensatie aan Groningen, de fondsen voor klimaat en energie, de asielopvang… de miljardentekorten ten spijt, echt zware bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn niet aangekondigd. De toch al broze coalitie wil er de vingers kennelijk niet aan branden en schuift moeilijke keuzes door naar de toekomst.

Lees verder

Facts 2023 – 2: Slim investeren en kosten maken

De ene uitgave is de andere niet, als ondernemer. Bijvoorbeeld de kosten die zakelijk zijn, maar ook een privé-element in zich herbergen. Fiscaal gezien gelden voor deze zogenoemde gemengde kosten aparte regels en mag je niet alles aftrekken. Omgekeerd is er voor investeringen met een groen en duurzaam karakter vaak weer een extra geldpotje. In deze FACTS vind je traditiegetrouw weer een plukje fiscaal nieuws, de tussenstand van de verplichte AOV, wat je kunt doen om werknemers met geldzorgen tegemoet te komen, en de gemiste voordelen van de innovatiebox voor het mkb.

Lees verder

Facts 2023 – 1: Ondernemen in 2023: een boeketje aandachtspunten

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. In deze FACTS tref je een greep uit de aangekondigde maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn deze maatregelen nog niet definitief. In de rubriek Thema op pagina 3 belichten we het begrip lijfrente uitgebreider. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19-pandemie hebben opgebouwd. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim € 19 miljard. Ondernemers die hun coronabelastingschuld niet in vijf jaar kunnen terugbetalen, krijgen daar twee jaar extra de tijd voor.

Lees verder

Facts 2022 – 5: Eindejaarsspecial: het fiscaal vizier op 2023.

In deze laatste FACTS van 2022 vind je traditiegetrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Medio november stemde de Tweede Kamer in met de plannen, de Eerste Kamer is in december aan zet. Onderstaand enkele ‘highlights’ die je niet mag missen. Op de vervolgpagina’s belichten we de belangrijkste fiscale maatregelen, de autobelastingen in 2023 en slotte de energiemaatregelen waar ondernemers mee van doen hebben.

Lees verder

Facts 2022 – 4: Het belastingplan 2023: Wat staat ons te wachten?

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. In deze FACTS tref je een greep uit de aangekondigde maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn deze maatregelen nog niet definitief. In de rubriek Thema op pagina 3 belichten we het begrip lijfrente uitgebreider. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19-pandemie hebben opgebouwd. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim € 19 miljard. Ondernemers die hun coronabelastingschuld niet in vijf jaar kunnen terugbetalen, krijgen daar twee jaar extra de tijd voor.

Lees verder

Facts 2022 – 3: Lastenverzwaring voor ondernemers en vermogenden

Op 20 mei jl. stemde de ministerraad in met de Voorjaarsnota, waarin veel plannen uit het coalitieakkoord aanpassing krijgen wegens forse tegenvallers door de ‘exceptionele tijden’ (dixit premier Rutte) waarin we leven. Het lijstje is bekend: de pandemie, de oorlog, de stijgende energieprijzen en inflatie, de koppeling van de AOW aan de verhoging van het minimumloon, de defensie-uitgaven naar 2% van het bbp… de lijst is lang. Waar haalt het kabinet het geld vandaan? Onder meer door ruim € 2 miljard minder uit te trekken voor de klimaatfondsen bij infrastructuur, onderzoek en innovatie. Door de lasten voor vermogenden en bedrijven flink te verhogen. En door het veelgevraagde onderzoek naar meer balans tussen de verhouding tussen inkomen uit vermogen en uit arbeid.

Lees verder
Menu