Nieuwsbrief

Een aantal keer per jaar publiceren wij de nieuwsbrief ‘Aan de Orde’ (tegenwoordig ‘Facts’) van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). In deze nieuwsbrief leest u ontwikkelingen, belangrijke veranderingen en extra informatie omtrent administraties en belastingen.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan via de email ontvangen zodra deze uit is? Schrijf u dan in op deze pagina.

Facts 2023 – 4: Nieuwe tijden op het Binnenhof

Na de kabinetsval en met de verkiezingen op 22 november a.s. in het vizier, komen de campagnes deze weken op gang. Meer dan ooit draait het om politieke keuzes voor een toekomstbestendig Nederland. Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open en treft het demissionaire kabinet beleidsmaatregelen. In deze FACTS weer een greep uit fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt.

De Belastingdienst is langer coulant bij schuldakkoorden met ondernemingen over het saneren van schulden. De Belastingdienst stemt gewoonlijk alleen in met zo’n akkoord als zij minstens het dubbele ontvangt van wat andere schuldeisers krijgen. Nu gaat de fiscus akkoord met hetzelfde percentage als andere schuldeisers. Het idee achter de coulanceregeling is dat het voor andere schuldeisers aantrekkelijker is mee te werken aan een akkoord omdat de Belastingdienst genoegen neemt met minder. Dit beleid geldt al sinds 1 augustus 2022 en zou op 1 oktober dit jaar aflopen. Dat is nu verlengd tot 1 april 2024.

Lees verder

Facts 2023 – 3: De voorjaarsnota: de tussenbalans

Minister Kaag van Financiën had bij de presentatie van de Voorjaarsnota op 28 april jl. één duidelijke boodschap: de tijd van ongedekte uitgaven is voorbij, hoogste tijd om terug te keren naar de begrotingsdiscipline van weleer. De inflatie, oplopende rentelasten, de extra compensatie aan Groningen, de fondsen voor klimaat en energie, de asielopvang… de miljardentekorten ten spijt, echt zware bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn niet aangekondigd. De toch al broze coalitie wil er de vingers kennelijk niet aan branden en schuift moeilijke keuzes door naar de toekomst.

Lees verder

Facts 2023 – 2: Slim investeren en kosten maken

De ene uitgave is de andere niet, als ondernemer. Bijvoorbeeld de kosten die zakelijk zijn, maar ook een privé-element in zich herbergen. Fiscaal gezien gelden voor deze zogenoemde gemengde kosten aparte regels en mag je niet alles aftrekken. Omgekeerd is er voor investeringen met een groen en duurzaam karakter vaak weer een extra geldpotje. In deze FACTS vind je traditiegetrouw weer een plukje fiscaal nieuws, de tussenstand van de verplichte AOV, wat je kunt doen om werknemers met geldzorgen tegemoet te komen, en de gemiste voordelen van de innovatiebox voor het mkb.

Lees verder

Facts 2023 – 1: Ondernemen in 2023: een boeketje aandachtspunten

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. In deze FACTS tref je een greep uit de aangekondigde maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn deze maatregelen nog niet definitief. In de rubriek Thema op pagina 3 belichten we het begrip lijfrente uitgebreider. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19-pandemie hebben opgebouwd. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim € 19 miljard. Ondernemers die hun coronabelastingschuld niet in vijf jaar kunnen terugbetalen, krijgen daar twee jaar extra de tijd voor.

Lees verder

Facts 2022 – 5: Eindejaarsspecial: het fiscaal vizier op 2023.

In deze laatste FACTS van 2022 vind je traditiegetrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Medio november stemde de Tweede Kamer in met de plannen, de Eerste Kamer is in december aan zet. Onderstaand enkele ‘highlights’ die je niet mag missen. Op de vervolgpagina’s belichten we de belangrijkste fiscale maatregelen, de autobelastingen in 2023 en slotte de energiemaatregelen waar ondernemers mee van doen hebben.

Lees verder

Facts 2022 – 4: Het belastingplan 2023: Wat staat ons te wachten?

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. In deze FACTS tref je een greep uit de aangekondigde maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn deze maatregelen nog niet definitief. In de rubriek Thema op pagina 3 belichten we het begrip lijfrente uitgebreider. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19-pandemie hebben opgebouwd. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim € 19 miljard. Ondernemers die hun coronabelastingschuld niet in vijf jaar kunnen terugbetalen, krijgen daar twee jaar extra de tijd voor.

Lees verder

Facts 2022 – 3: Lastenverzwaring voor ondernemers en vermogenden

Op 20 mei jl. stemde de ministerraad in met de Voorjaarsnota, waarin veel plannen uit het coalitieakkoord aanpassing krijgen wegens forse tegenvallers door de ‘exceptionele tijden’ (dixit premier Rutte) waarin we leven. Het lijstje is bekend: de pandemie, de oorlog, de stijgende energieprijzen en inflatie, de koppeling van de AOW aan de verhoging van het minimumloon, de defensie-uitgaven naar 2% van het bbp… de lijst is lang. Waar haalt het kabinet het geld vandaan? Onder meer door ruim € 2 miljard minder uit te trekken voor de klimaatfondsen bij infrastructuur, onderzoek en innovatie. Door de lasten voor vermogenden en bedrijven flink te verhogen. En door het veelgevraagde onderzoek naar meer balans tussen de verhouding tussen inkomen uit vermogen en uit arbeid.

Lees verder

Facts 2022 – 2: Oorlog in Oekraïne raakt ook ondernemingen

Net nu we langzaam uit het diepe coronadal klimmen, doemt een nieuwe, angstaanjagende werkelijkheid op: Poetins oorlog in Oekraïne. Los van het humanitaire leed dat zich voltrekt, zullen de sancties tegen Rusland ook grote economische gevolgen hebben. Onze afhankelijkheid van Russisch gas baart grote zorgen, terwijl ook de import uit en export naar Rusland zal stagneren. In deze FACTS aandacht voor de afbouw van de coronasteun, de EU-sancties, het actuele belang van bedrijfsveiligheid en natuurlijk, last but not least, fiscaal nieuws.

Lees verder

Facts 2022 – 1: Voortzetting Coronasteun voor ondernemers

De omikronvariant van het coronavirus houdt onsnog altijd in de greep. Het nieuw aangetreden kabinet Rutte-IV bracht versoepelingen aan, maar de horecaen de cultuur blijven nog dicht. Het coronasteunpakket voor ondernemers is verlengd tot en met maart 2022. Bij het afsluiten van de kopij voor deze FACTS is nadere invulling van coronamaatregelen nog ongewis. We lichten de voortgezette regelingen hierna kort toe. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is al aan zijn zesde editie toe. Deze is vergelijkbaar met de voorgaande NOW-5. U moet als werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben, het vergoedingspercentage blijft 85%. Ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract vallen binnen de regeling.

Lees verder

Facts 2021 – 5: Eindejaarsuitgave: het fiscaal vizier op 2022

In deze laatste FACTS van 2021 vindt u traditiegetrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale voorstellen uit het pakket Belastingplan 2022. Dit alles onder voorbehoud: de formatie van een nieuw kabinet kan de maatregelen immers nog beïnvloeden. Bovendien hebben we nog altijd te maken met een hardnekkige pandemie, die mens en onderneming ook in 2022 nog flink kan raken. Onderstaand enkele aandachtspunten die wellicht nog dit jaar uw aandacht vragen.

Lees verder
Menu