Nieuwsbrief

Een aantal keer per jaar publiceren wij de nieuwsbrief ‘Aan de Orde’ (tegenwoordig ‘Facts’) van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). In deze nieuwsbrief leest u ontwikkelingen, belangrijke veranderingen en extra informatie omtrent administraties en belastingen.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan via de email ontvangen zodra deze uit is? Schrijf u dan in op deze pagina.

Facts 2023 – 1: Ondernemen in 2023: een boeketje aandachtspunten

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. In deze FACTS tref je een greep uit de aangekondigde maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn deze maatregelen nog niet definitief. In de rubriek Thema op pagina 3 belichten we het begrip lijfrente uitgebreider. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19-pandemie hebben opgebouwd. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim € 19 miljard. Ondernemers die hun coronabelastingschuld niet in vijf jaar kunnen terugbetalen, krijgen daar twee jaar extra de tijd voor.

Lees verder

Facts 2022 – 5: Eindejaarsspecial: het fiscaal vizier op 2023.

In deze laatste FACTS van 2022 vind je traditiegetrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Medio november stemde de Tweede Kamer in met de plannen, de Eerste Kamer is in december aan zet. Onderstaand enkele ‘highlights’ die je niet mag missen. Op de vervolgpagina’s belichten we de belangrijkste fiscale maatregelen, de autobelastingen in 2023 en slotte de energiemaatregelen waar ondernemers mee van doen hebben.

Lees verder

Facts 2022 – 4: Het belastingplan 2023: Wat staat ons te wachten?

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. In deze FACTS tref je een greep uit de aangekondigde maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn deze maatregelen nog niet definitief. In de rubriek Thema op pagina 3 belichten we het begrip lijfrente uitgebreider. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19-pandemie hebben opgebouwd. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim € 19 miljard. Ondernemers die hun coronabelastingschuld niet in vijf jaar kunnen terugbetalen, krijgen daar twee jaar extra de tijd voor.

Lees verder

Facts 2022 – 3: Lastenverzwaring voor ondernemers en vermogenden

Op 20 mei jl. stemde de ministerraad in met de Voorjaarsnota, waarin veel plannen uit het coalitieakkoord aanpassing krijgen wegens forse tegenvallers door de ‘exceptionele tijden’ (dixit premier Rutte) waarin we leven. Het lijstje is bekend: de pandemie, de oorlog, de stijgende energieprijzen en inflatie, de koppeling van de AOW aan de verhoging van het minimumloon, de defensie-uitgaven naar 2% van het bbp… de lijst is lang. Waar haalt het kabinet het geld vandaan? Onder meer door ruim € 2 miljard minder uit te trekken voor de klimaatfondsen bij infrastructuur, onderzoek en innovatie. Door de lasten voor vermogenden en bedrijven flink te verhogen. En door het veelgevraagde onderzoek naar meer balans tussen de verhouding tussen inkomen uit vermogen en uit arbeid.

Lees verder

Facts 2022 – 2: Oorlog in Oekraïne raakt ook ondernemingen

Net nu we langzaam uit het diepe coronadal klimmen, doemt een nieuwe, angstaanjagende werkelijkheid op: Poetins oorlog in Oekraïne. Los van het humanitaire leed dat zich voltrekt, zullen de sancties tegen Rusland ook grote economische gevolgen hebben. Onze afhankelijkheid van Russisch gas baart grote zorgen, terwijl ook de import uit en export naar Rusland zal stagneren. In deze FACTS aandacht voor de afbouw van de coronasteun, de EU-sancties, het actuele belang van bedrijfsveiligheid en natuurlijk, last but not least, fiscaal nieuws.

Lees verder

Facts 2022 – 1: Voortzetting Coronasteun voor ondernemers

De omikronvariant van het coronavirus houdt onsnog altijd in de greep. Het nieuw aangetreden kabinet Rutte-IV bracht versoepelingen aan, maar de horecaen de cultuur blijven nog dicht. Het coronasteunpakket voor ondernemers is verlengd tot en met maart 2022. Bij het afsluiten van de kopij voor deze FACTS is nadere invulling van coronamaatregelen nog ongewis. We lichten de voortgezette regelingen hierna kort toe. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is al aan zijn zesde editie toe. Deze is vergelijkbaar met de voorgaande NOW-5. U moet als werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben, het vergoedingspercentage blijft 85%. Ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract vallen binnen de regeling.

Lees verder

Facts 2021 – 5: Eindejaarsuitgave: het fiscaal vizier op 2022

In deze laatste FACTS van 2021 vindt u traditiegetrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale voorstellen uit het pakket Belastingplan 2022. Dit alles onder voorbehoud: de formatie van een nieuw kabinet kan de maatregelen immers nog beïnvloeden. Bovendien hebben we nog altijd te maken met een hardnekkige pandemie, die mens en onderneming ook in 2022 nog flink kan raken. Onderstaand enkele aandachtspunten die wellicht nog dit jaar uw aandacht vragen.

Lees verder

Facts 2021 – 4: De lange weg naar een nieuwe normaal

De weg naar een nieuw normaal lijkt zelfs onder het meest gunstige scenario nog lang te worden. Hoewel de economie ten goede aantrekt, zijn we de pandemie nog niet te boven. Toch neemt het demissionaire kabinet alvast een wissel op de toekomst door de geldkraan voor coronasteun per 1 oktober nagenoeg dicht te draaien. Nagenoeg, omdat er nog wordt gestudeerd op steun voor bepaalde getroffen sectoren. Hoe gaan we nu verder?

Lees verder

Facts 2021 – 3: Van ‘Gesloten, tenzij’ naar ; ‘Open, tenzij’

Bij het samenstellen van deze Facts staan de sterren in het corona-universum gunstig. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames vanmensen met COVID-19 daalt gestaag, terwijl het vaccinatietempo oploopt naar één, zo mogelijk anderhalf miljoen prikken per week. Eind mei waren er al ruim 9 miljoen prikken gezet. Het kabinet zag er voldoende aanleiding in om de in het openingsplan aangekondigde versoepelingen te vervroegen. Toch is er alle reden nog niet te hard te juichen (tenzij het de verrichtingen van Oranje betreft). Het coronavirus is nog niet uit de wereld. Veel bedrijven balanceren nog op het slappe koord, ze hebben een belastingschuld of moeten (een deel van) de coronasteun terugbetalen.

Lees verder

Facts 2021 – 2: Verruiming TVL-regeling: negen intensiveringen

De pandemie heeft veel ondernemers nog altijd in een stevige houdgreep. Half maart keurde de Europese Commissie negen intensiveringen van de steunmaatregelen goed. Uitvoerder RVO kan haar lol op met het aanpassen van de systemen aan de complexe uitbreidingen die zowel doelgroepen als opslagen omvatten.

Lees verder
Menu