Facts 2024 – 3: ‘Hoop, Lef en Trots’ – de plussen en minnen in het hoofdlijnenakkoord

Na maanden moeizaam overleg presenteerden de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB op 16 mei jl. een hoofdlijnenakkoord waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan.
Wat betekenen de plannen voor de ondernemer? Naast veel zoet, is er onvermijdelijk ook zuur. Aan regeren hangt immers een prijskaartje. Lastenverzwaringen zijn onvermijdelijk bij de veelheid aan prijzige maatregelen die de coalitiepartners overeenkwamen. Denk hierbij aan de verlaging van het eigen risico in de zorg, de lastenverlichting voor werkenden met middeninkomens, de verhoging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag en de accijnsverlaging op brandstof, die met een jaar is verlengd.
Menu