Aan de Orde 2019 – 4: Verzuimverzekering voor kleine werkgevers

Per 1 januari 2020 komen verzekeraars met een alternatief voor de huidige verzuimverzekeringen op de markt, speciaal voor kleine werkgevers: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Dit is de uitkomst van een convenant tussen de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars. De nieuwe MKB-verzuim-ontzorgverzekering vangt het financiële risico op en neemt de re-integratiebegeleiding van langdurig zieke medewerkers over. Deze ‘ontzorging’ is Poortwachter-proof. De verzekering vergoedt eventuele loonsancties van het UWV.

Menu