Aan de Orde 2019 – 5: Naar Twee Belastingschijven

De koopkrachtplaatjes van het kabinet voor 2020 kleuren allemaal groen. De werkenden gaan er volgens de prognose komend jaar 1,4% op vooruit. Vreemd genoeg is er geen aparte categorie voor zzp’ers en IB-ondernemers. Om het verschil in belastingdruk tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen, gaat de zelfstandigenaftrek in acht stappen omlaag, van € 7.280 nu naar € 5.000 in 2028. De komende jaren wordt de aftrek jaarlijks met € 250 verlaagd (in 2020: € 7.030). Komend jaar en in 2021 gaat de IB-ondernemer deze lagere zelfstandigenaftrek, dankzij een verhoging van de arbeidskorting, financieel nog niet voelen. De hoogte van de MKB-winstvrijstelling blijft in 2020 ongewijzigd op 14%. Deze aftrekpost geldt voor de winst van de onderneming na aftrek van de zelfstandigenaftrek.

Menu