Aan de Orde 2019 – 2: Vernieuwde Kleineondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de BTW, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling. Als u na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 aan BTW aan de Belastingdienst moet betalen, heeft u recht op vermindering van het te betalen BTW-bedrag. Hoe groot de vermindering is, hangt af van het te betalen BTW-bedrag als u de regeling niet zou toepassen.

Menu