Aan de Orde 2019 – 1: Gebruikelijk loon bij deeltijd, starters en verlies

Voor de ‘aanmerkelijk belang’-aandeelhouder geldt de gebruikelijkloonregeling. Uitgangspunt is dat het gebruikelijk loon wordt vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen: minimaal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de meestverdienende werknemer; het minimumbedrag is € 45.000 (2019). Alleen in een beperkt aantal uitzonderingssituaties staat de Belastingdienst een lager gebruikelijk loon toe.

Menu