Aan de Orde 2015 – 2: Asscher maakt werk van schijncontructies

Vanaf 1 juli 2015 zijn constructies waarbij werkgevers allerlei manieren bedenken om minder dan het minimumloon te betalen verboden en wordt de opdrachtgever ook aansprakelijk bij misstanden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hoopt met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Nu mogen werkgevers nog allerlei kosten, zoals voor huisvesting of een zorgverzekering, inhouden op het salaris. Goedwillende ondernemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt straks verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon.

Menu