Aan de Orde 2015 – 3: Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Op ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart, is de nieuwe Wet werk en zekerheid van toepassing. Het oude ontslagrecht geldt alleen nog in de volgende situaties: het contract is vóór 1 juli 2015 opgezegd, maar eindigt op of na 1 juli 2015; het verzoek om toestemming voor  opzegging bij UWV is ingediend vóór 1 juli 2015. Het verzoek blijft gelden als UWV op of na 1 juli 2015 over het verzoek beslist en het arbeidscontract daardoor op of na 1 juli 2015 wordt opgezegd; u heeft het verzoek aan de kantonrechter om ontbinding van het arbeidscontract ingediend vóór 1 juli 2015 en de kantonrechter ontbindt het arbeidscontract op of na 1 juli 2015. Onder het nieuwe ontslagrecht heeft u geen keuze meer in de route die moet leiden tot het ontslag.

Menu