Aan de Orde 2015 – 1: Regime fiscale eenheid VPB aangepast

In een drietal zaken over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat de huidige regelgeving tekortschiet bij grensoverschrijdende samenwerkingen. Het Hof van Justitie is van oordeel dat het mogelijk moet zijn dat een fiscale eenheid wordt gevormd tussen een Nederlandse moedermaatschappij en Nederlandse kleindochtermaatschappijen, terwijl één of meer (tussen de moedermaatschappij en de kleindochtermaatschappijen hangende) dochtermaatschappijen in het buitenland zijn gevestigd. Ook moet een fiscale eenheid kunnen worden gevormd tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen, als de moedermaatschappij in het buitenland is gevestigd.

Menu