Aan de Orde 2017 – 2: MKB zet financiering succesvol om in innovatie

De afgelopen vier jaar hebben bijna vierduizend bedrijven uit het mkb gebruikgemaakt van de zogenoemde MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). In totaal is voor € 143 miljoen aan financiering uitgekeerd en stak het mkb voor bijna € 400 miljoen aan investeringen in innovatie. Uit een evaluatie van de MIT door het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de stimuleringsregeling voorziet in de behoefte van het mkb om te kunnen innoveren. Minister Kamp van EZ: “De eerste fase van een innovatietraject is voor het mkb vaak een uitdaging, omdat dit meestal nog niet direct tot nieuwe inkomsten leidt. De MIT-regeling stimuleert innovatieve ondernemers om juist wél die stap te kunnen zetten.”

Menu