Aan de Orde 2017 – 1: Wat betekent uitstel wet DBA voor u?

De VAR-verklaring verdween in 2016, maar de opvolger, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA), is uitgesteld tot 1 januari 2018. U hoeft dus (nog) niet te werken met modelovereenkomsten. Wat betekent dit voor opdrachtgevers en de zzp’ers? De onrust rond de wet DBA komt voort uit onduidelijkheid over de vraag wanneer sprake is van een arbeidsverhouding. De arbeidswetgeving uit 1907 sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en flexibilisering. Daarom gaat het kabinet onderzoeken hoe ‘gezagsverhouding’ en ‘geen verplichting tot persoonlijke arbeid’ uit de arbeidswetgeving concreter of anders ingevuld kunnen worden. Dit zijn twee belangrijke criteria bij het bepalen of er sprake is van loondienst.

Menu