Aan de Orde 2015 – 4: Autobrief II: De bijtelling in 2017

In de Autobrief II presenteerde staatssecretaris Wiebes onlangs de autobelastingplannen voor de periode 2017 – 2020. Wat betekenen de plannen voor de zakelijke rijder? Als de beide Kamers instemmen met de maatregelen, zijn er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën voor het privégebruik van een auto van de zaak: 22% en 4%. Het lage tarief geldt alleen voor volledig elektrische auto’s en wordt geheven over de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde. Het wetsvoorstel wordt in het najaar verwacht.Met de maatregelen uit de Autobrief II, gaat de zakelijke rijder vanaf 2017 in veel gevallen een hogere bijtelling betalen, zeker als sprake is van een oudere dieselauto.

Menu