Aan de Orde 2014 – 3: Nieuwe pensioenregels op komst

Op dinsdag 27 mei 2014 ging de Eerste Kamer akkoord met de fiscale pensioenvoorstellen (Witteveen-2015) waarover lange tijd veel te doen is geweest. De parlementaire behandeling van de hervorming van pensioenen is hiermee afgerond. De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage en de maximering van het pensioengevend loon, treden op 1 januari 2015 in werking. Met deze verlaagde opbouwpercentages kan (in theorie) in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen.

Menu