Aan de Orde 2014 – 2: ‘Loonkosten voor ondernemers omlaag’

Bij een toekomstige herziening van het belastingstelsel moet bekeken worden of de loonkosten van werknemers uit lagere loonschalen omlaag kunnen. Zo komen de werknemers eerder aan de slag doordat bijvoorbeeld een kleine ondernemer goedkoper een klusjesman kan aannemen, terwijl deze werknemer niet minder betaald krijgt. Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs in Utrecht bij de opening van de Week van de Ondernemer. Asscher wees de aanwezigen in de Jaarbeurs op het feit dat de omzet en winst van een onderneming voor een belangrijk deel afhangt van de betrokkenheid van haar medewerkers. In de bouwsector is zelfs bijna een kwart van de omzetontwikkeling afhankelijk van de bereidheid van medewerkers om bijvoorbeeld nieuwe dingen te leren of flexibel met hun werktijden om te gaan. Volgens de minister zijn werknemers vaak flexibeler dan hun werkgever verwacht. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt namelijk dat medewerkers veel vaker dan hun baas denkt, bereid zijn om zich bijvoorbeeld om of bij te scholen, gezonder te gaan leven, te verhuizen of zelfs een hele andere functie te accepteren binnen het bedrijf.

Menu