Aan de Orde 2013 – 2: Tijdelijk verlaagd BTW-tarief bij renoveren en herstellen van woningen

Vanaf 1 maart 2013 geldt het 6 procent BTW-tarief op de arbeidskosten bij het renoveren en herstellen van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming. Dit geldt ook voor arbeidskosten bij aanleg en onderhoud van tuinen. Het gaat om een tijdelijke maatregel die geldt vanaf 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Bepalend voor de toepassing van het 6 procent-tarief is het moment waarop de dienst wordt afgerond.

Menu