Aan de Orde 2013 – 1: Kort telefonisch uitstel voor ondernemers

Ondernemers kunnen met ingang van 1 januari 2013 kort telefonisch uitstel van betaling krijgen. Het uitstel bedraagt maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de aanslag. Er is dan wel invorderingsrente verschuldigd. Voor alle belastingaanslagen kan kort telefonisch uitstel worden verkregen, maar niet voor een voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag mag immers in termijnen worden betaald. Een voorlopige aanslag die is opgelegd na 31 oktober van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, moet in 1 termijn worden betaald. Hiervoor kan wel kort telefonisch uitstel worden gevraagd.

Menu