Aan de Orde 2011 – 3: Onderzoek naar uniform BTW-tarief

Staatssecretaris Weekers (Financiën) wil nadrukkelijk de discussie aangaan met de Tweede Kamer over de mogelijkheden om de belasting op arbeid te verlagen en de belasting op consumptie te verhogen. Hierbij kan worden gedacht aan lagere tarieven in de inkomstenbelasting, gekoppeld aan een verhoging van de BTW-opbrengst. Met die opbrengst kan mogelijk ook een aantal kleine en hinderlijke belastingen, zoals de verpakkingenbelasting, worden afgeschaft. Hierdoor neemt het aantal rijksbelastingen af van 22 naar 16.

Menu