Aan de Orde 2011 – 2: Percentage heffingsrente en invorderingsrente 2e kwartaal 2011

De Belastingdienst kent 2 soorten renten: heffingsrente en invorderingsrente. Als achteraf blijkt dat u te weinig belasting hebt betaald, bent u heffingsrente verschuldigd. Omgekeerd vergoedt de Belastingdienst u heffingsrente als u te veel belasting hebt betaald. Invorderingsrente is verschuldigd als een belastingaanslag te laat wordt betaald. Het rentepercentage wordt per kwartaal vastgesteld. Voor het tweede kwartaal van 2011 is het percentage vastgesteld op 2,5 procent. Dat is gelijk aan het voor het eerste kwartaal van 2011 geldende percentage.

Menu