Facts 2021 – 3: Van ‘Gesloten, tenzij’ naar ; ‘Open, tenzij’

Bij het samenstellen van deze Facts staan de sterren in het corona-universum gunstig. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames vanmensen met COVID-19 daalt gestaag, terwijl het vaccinatietempo oploopt naar één, zo mogelijk anderhalf miljoen prikken per week. Eind mei waren er al ruim 9 miljoen prikken gezet. Het kabinet zag er voldoende aanleiding in om de in het openingsplan aangekondigde versoepelingen te vervroegen. Toch is er alle reden nog niet te hard te juichen (tenzij het de verrichtingen van Oranje betreft). Het coronavirus is nog niet uit de wereld. Veel bedrijven balanceren nog op het slappe koord, ze hebben een belastingschuld of moeten (een deel van) de coronasteun terugbetalen.

Menu