Aan de Orde 2016 – 1: Lening van de BV

Jaarlijks kiest de Belastingdienst onderwerpen waarvoor extra aandacht is bij de aangiften en controles. In 2015 keek de fiscus onder meer naar de onzakelijke kosten en de aftrek voorbelasting BTW. Voor 2016 is de onzakelijke lening van de bv één van de speerpunten in de controle. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een bedrag van de bv leent, zonder dat u hiervoor rente aan de bv hoeft te betalen. In dat geval zal de fiscus het niet-betaalde rentebedrag als uitdeling bestempelen, en wordt deze niet-uitbetaalde rente meegerekend voor het inkomen van de dga.

Menu