Aan de Orde 2010 – 2: De Jager versoepelt regels dividendnota voor DGA

Minister De Jager (Financiën) heeft besloten dat uitreiking van de dividendnota achterwege kan blijven bij dividenduitkeringen aan een directeur-grootaandeelhouder (DGA). DGA’s hoeven bij een dividenduitkering van de eigen BV dus niet langer een dividendnota aan zichzelf te sturen. Een dividendnota is ook niet langer verplicht indien inhouding van dividendbelasting achterwege blijft in het geval dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is of als sprake is van een fiscale eenheid. De overige dividendnota’s mogen voortaan elektronisch worden verstrekt

Menu