Nieuwsbrief

Hieronder treft u de nieuwsbrief Aan de Orde van het NOAB aan.


  2019 - 2  Vernieuwde Kleineondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleine- ondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de BTW, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling. Als u na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 aan BTW aan de Belastingdienst moet betalen, heeft u recht op vermindering van het te betalen BTW-bedrag. Hoe groot de vermindering is,hangt af van het te betalen BTW-bedrag als u de regeling niet zoutoepassen.

  2019 - 1  Gebruikelijk loon bij deeltijd, starters en verlies

Voor de ‘aanmerkelijk belang’-aandeelhouder geldt de gebruikelijkloonregeling. Uitgangspunt is dat het gebruikelijk loon wordt vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen: • minimaal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de meestverdie-nende werknemer; • het minimumbedrag is € 45.000 (2019). Alleen in een beperkt aantal uitzonderingssituaties staat de Belastingdienst een lager gebruikelijk loon toe.

Voor oudere nieuwsbrieven:
Archief Nieuwsbrieven


Vreeman Purmerend B.V. © 2017 - Design door JnV Webdesign