Facts 2023 – 4: Nieuwe tijden op het Binnenhof

Na de kabinetsval en met de verkiezingen op 22 november a.s. in het vizier, komen de campagnes deze weken op gang. Meer dan ooit draait het om politieke keuzes voor een toekomstbestendig Nederland. Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open en treft het demissionaire kabinet beleidsmaatregelen. In deze FACTS weer een greep uit fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt.

De Belastingdienst is langer coulant bij schuldakkoorden met ondernemingen over het saneren van schulden. De Belastingdienst stemt gewoonlijk alleen in met zo’n akkoord als zij minstens het dubbele ontvangt van wat andere schuldeisers krijgen. Nu gaat de fiscus akkoord met hetzelfde percentage als andere schuldeisers. Het idee achter de coulanceregeling is dat het voor andere schuldeisers aantrekkelijker is mee te werken aan een akkoord omdat de Belastingdienst genoegen neemt met minder. Dit beleid geldt al sinds 1 augustus 2022 en zou op 1 oktober dit jaar aflopen. Dat is nu verlengd tot 1 april 2024.

Menu