Facts 2022 – 1: Voortzetting Coronasteun voor ondernemers

De omikronvariant van het coronavirus houdt onsnog altijd in de greep. Het nieuw aangetreden kabinet Rutte-IV bracht versoepelingen aan, maar de horecaen de cultuur blijven nog dicht. Het coronasteunpakket voor ondernemers is verlengd tot en met maart 2022. Bij het afsluiten van de kopij voor deze FACTS is nadere invulling van coronamaatregelen nog ongewis. We lichten de voortgezette regelingen hierna kort toe. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is al aan zijn zesde editie toe. Deze is vergelijkbaar met de voorgaande NOW-5. U moet als werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben, het vergoedingspercentage blijft 85%. Ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract vallen binnen de regeling.

Menu