Aan de Orde 2012 – 4: BTW-verhoging roept vragen op

De btw-verhoging van 19% naar 21% lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar het roept ook vragen op over het overgangsrecht. Zo is bijvoorbeeld de vraag aan de orde welk tarief een ondernemer in rekening moet brengen voor een dienst of levering die hij vóór 1 oktober al heeft gefactureerd, maar die dienst of levering pas verricht ná 1 oktober. Advocaten bijvoorbeeld vragen bijna altijd een voorschot voor hun nog te verrichten werkzaamheden. Is dan het 19%-tarief of het 21%-tarief van toepassing?

Menu