Aan de Orde 2018 – 4: De ‘ups-and-downs’ van het belastingplan 2019

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat vanaf 2019 in drie jaarlijkse stappen omlaag. Vanaf 2019 wordt de eerste schijf 19% en de tweede 24,30%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 17,5% resp. 23,90%, en in 2021 naar 16% resp. 22,25%. Het kabinet wil met ingang van 2019 het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%. Het advies is goed voor te sorteren op deze maatregel die invloed heeft op uw administratie, de prijzen van uw goederen en diensten, uw facturen en de BTW-aangifte.

Menu