Aan de Orde 2018 – 1: Veranderingen per 1 januari 2018

Meer werkenden krijgen recht op minimaal het minimumloon. Zo wordt het verplicht bij werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Dit gaat ook gelden voor overwerk, inclusief vakantiegeld. Het wettelijk minimumloon wordt ook verplicht bij werken op basis van een overeenkomst, anders dan een arbeidsovereenkomst. Het minimumloon bedraagt per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand.

Menu