Aan de Orde 2017 – 4: Prinsjesdag 2017

De belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2018: De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (20%) wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Voor innovatieve start-ups met een S&O-verklaring wordt het fiscaal
aantrekkelijk om aandelenoptierech
ten aan werknemers toe te kennen. Bij het uitoefenen van de aandelenopties is het waardeverschil onder bepaalde voorwaarden maar voor 75% belast als loon van de werknemer. De inkeerregeling gaat verdwijnen. Zwartspaarders die vrijwillig aangifte doen krijgen vanaf 1 januari 2018 toch een boete. Nu kunt u nog binnen twee jaar zonder boete opbiechten. De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt per 1 januari 2018 van 6,65% naar 6,90% van het loon.

Menu