Aan de Orde 2013 – 5: Eindejaarstips 2013

Normaliter worden de belastingschijven en heffingskortingen (box 1) jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. Voor 2014 wordt net als voor 2013 van indexatie afgezien, waardoor het inkomen eerder in een hogere belastingschijf zal vallen. Met ingang van 1 januari 2014 wordt het box-2-tarief voor 1 jaar verlaagd van 25 procent naar 22 procent voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet meer dan 250.000 euro bedraagt. Daarmee wordt het uitkeren van dividend uit de BV tijdelijk extra voordelig.

Menu