Aan de Orde 2013 – 4: Belastingdienst controleert extra op BTW-balansschulden

De Belastingdienst controleert dit najaar extra op nog openstaande btw-schulden over de jaren 2008 tot en met 2012. De controle gebeurt door de aangiften vennootschapsbelasting van uw BV te vergelijken met de btw-aangiften van uw BV. Als blijkt dat u een schuld heeft, ontvangt u eerst een brief om uw aangiftegegevens te controleren. U kunt dan nog een suppletieaangifte doen om zo een hogere boete en heffingsrente te voorkomen.

Menu