Aan de Orde 2012 – 1: Ondernemersaftrek 2012 onder de loep

Ook dit jaar zijn er wijzigingen aangebracht in de zogenaamde fiscale ondernemersaftrek waarmee ondernemers rekening moeten houden. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, de starters- aftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. Het kabinet is van plan het ondernemerschap de komende jaren verder te stimuleren. De zelfstandigenaftrek was tot voor kort heel hoog bij lage winsten en liep stapsgewijs af als de winst toenam. Dat bevorderde ondernemerschap niet. Daarom is er nu een nieuwe regeling. De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die 1225 uren per jaar aan hun onderneming besteden en die per 1 januari van het belastingjaar jonger zijn dan 65 jaar.

Menu