Aan de Orde 2010 – 4: Jacht op zwartspaarders

Appartementseigenaren mogen de hypotheekrente aftrekken in box 1 (inkomen uit werk en woning) van de Wet inkomstenbelasting 2001. Voor wat betreft het appartement zelf is het eveneens in box 1 belaste huurwaardeforfait van toepassing. Aan een appartementencomplex is altijd een Vereniging van Eigenaren (hier- na: VvE) gekoppeld. Aan het aandeel van een appartementseigenaar in een VvE kan een waarde worden toegekend. De vraag is dan of de waarde van dit aandeel het appartementsrecht moest volgen (box 1) of dat de waarde van dit aandeel fiscaal gezien een zelfstandig vermogensbestanddeel is dat in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) thuis hoort. De Hoge Raad heeft beslist dat dit laatste het geval is.

Menu